قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,000 تومان است.