قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 100,000 تومان است.
قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 420,000 تومان است.
قیمت اصلی 280,000 تومان بود.قیمت فعلی 250,000 تومان است.